" سال 1400 سال توليد پشتيباني ها، مانع زدايي ها"
صفحه اصلیIنقشه سایتIپست الکترونیکیIتماس با ماIفرمهای الکترونیکیIكارتابل الكترونيكيIخدمات الكترونيكي
منو اصلی
اخبار
پیوندها 
 


 


 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9958
 بازدید امروز : 598
 کل بازدید : 13873049
 بازدیدکنندگان آنلاين : 32
 زمان بازدید : 0.4850

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجانغربی با رويكرد ايجاد اشتغال مطابق با تكنولو‍ژي موجود و حفظ و استمرار فعاليت در مشاغل سنتي با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري كه سالجاري را به عنوان سال جهاد اقتصادي و نهضت اشتغالزايي نامگذاري فرمودند با اهداف زير اقدام به اجرای دوره های استاد شاگردی نوین نموده است :

1 ) كسب تجربه و آشنايي با محيط كسب و كار واقعي وایجادانگیزه و آماده سازي شاگردان جهت اشتغال و كارآفريني وارتقاءسطح علمی ایشان

2 ) حفظ و ارتقاء و بهبود نگرش نسبت به مشاغل موجودو نياز هاي بازار كار

3 )‌ هماهنگ نمودن آموزش هاي مهارتي و روز آمد كردن استانداردهاي آموزشي متناسب با تحولات فني بازار كار

4)ارتقاء روحیه کارآفرینی در جوانان و متقاضیان کسب و کار

5 فراهم نمودن زمینه اشتغال جوانان جویای کار در سال جهاد اقتصادی

1 تعاريف :

1- 1 - تعريف شاگرد :‌

فردي است كه جهت كسب مهارتهاي لازم براي اشتغال در يك حرفه با رضايت و اختيار كامل خود و بدون اجبار ، ( و با اطلاع و رضايت ولي در مورد اشخاص زير 18 سال ) از طريق تشكل صنفي يا صنعتي به استاد كار مورد تاييد تشكل صنفي و يا صنعتي آن حرفه معرفي مي گردد تا بعد از طي يك دوره مشخص آموزش توام با كار شايستگي و مهارت لازم براي فعاليت شغلي در آن حرفه رابانظارتهای لازمه كسب نمايد .

1 -2 تعريف استاد :

استاد فردی است ماهر كه تجربه و توان فني و شغلي وي مورد تاييد صنف يا صنعت وآموزش فنی وحرفه ای و داراي كارگاه با فضاي كسب و كار ملكي يا استيجاري بوده و صلاحيت اخلاقي و فني لازم و توانايي انتقال مهارت خود به شاگرد يا شاگردان را دارد .

1-3- تعريف آموزش استاد شاگردي نوین :

نوعي از آموزش فني و حرفه اي است كه طي آن مهارتهاي مربوط به يك شغل بطور كامل از استاد به شاگرد طي يك دوره آموزش مدت دار توام با كار عملي در محل اشتغال استاد منتقل مي گردد .

2- شرايط شاگرد :

2-1 شاگرد علاقه مندي و تمايل خود را كتباً اعلام نمايد .

2-2 حداقل مدرك تحصيلي مندرج در استاندارد ها مراعات گردد

2-3 شاگرد حداقل بايد 15 سال سن داشته باشد

2-4- دارابودن شرایط جسمانی و روانی متناسب باحرفه آموزشی

2-5- رعایت شرایط انجام خدمت وظیفه

تبصره 1 بكارگيري و آموزش اتباع خارجي مستلزم تاييد مراجع ذيصلاح مي باشد .

تبصره 2- حسب شرايط شاگردان حرفه آموزشي امكان تقليل مدرك تحصيلي براي شاگردان امكانپذير خواهد بود.

3 شرايط استاد كار :

3-1 حداقل داراي 5 سال ( و در صورت داشتن گواهينامه مهارت در همان حرفه حداقل داراي 3 سال ) سابقه كار باشد .

3-2 داراي حسن شهرت و فاقد سوء‌پيشينه كيفري باشد.

3-3 داراي توان فني و تخصصي لازم براي انتقال مطالب به شاگرد يا شاگردان باشداين توانايي توسط صنف مربوط و آموزش فني و حرفه اي بايد تاييد گردد.

3-4- داراي حداقل مدرك تحصيلي مطابق با استاندارد و حسب نظريه اعضاء يك مقطع پايين تر.

4 شرايط آموزش استاد شاگردي نوین :

4-1 ) آموزش مطابق قرارداد طرح استاد شاگردي و با معرفي شاگردان به استاد از سوي تشكل صنفي يا صنعتي مربوطه و يا جذب توسط استاد كار و يا توسط آموزش فني و حرفه اي صورت مي گيرد .

4-2 ) آموزش بايستي در كارگاه و محل اشتغال استاد و در ساعات فعاليت صنف اجرا گردد .

4-3 ) جهت ايجاد انگيزه مي توان مبلغي را توسط استاد به شاگردويا بالعكس براساس قرارداد استاد شاگردي پرداخت نمود.

4-4 )‌آموزش بايستي مطابق سرفصلهاي استاندارد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گيرد . (براي مشاغل فاقد استاندارد ، سازمان آموزش فني وحرفه اي با مشاركت متخصصين صنف يا صنعت نسبت به تهيه و تدوين استاندارد اقدام مي نمايد )

4-5 )میزان کل ساعت آموزش بايستي حداقل معادل میزان ساعت  مندرج در استانداردهاي آموزشي و حداكثر 2 برابر آن باشدكه در قرارداد استاد شاگردي نوین لحاظ مي گردد .

4-6)حداقل طول دوره آموزشي 3 ماه و حداكثر آن يك سال شمسي خواهد بود.

4-7 )  استاد كار بايستي شاگردان را پس از پایان دوره آموزشی به آزمون پايان دوره معرفي نمايد .

4-8 ) افراد موضوع اين طرح از شمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي براساس شرايط ذيل خارج بوده موضوع در قرارداد استاد شاگردي نوین تصريح مي گردد .

الف-اخذ فرم استاد شاگردي نوین از شعب تامين اجتماعي براي افراد زير 18 سال كه به امضاء ولي شاگرد ، تامين اجتماعي و استادكار رسيده و قبل از انجام بازرسی از محل ، فرم مربوطه به شعبه ارسال گردد .

ب-اخذ فرم استادشاگردي نوین از شعب تامين اجتماعي براي افراد بالاي 18سال و داراي مدرك تحصيلي حداقل فوق ديپلم كه به امضاء شاگرد،تامين اجتماعي، استادكار واداره كار رسيده باشد.

ج- حداکثر مدت برای افراد زیر 18 سال 12 ماه و برای افراد بالای 18 سال 11 ماه می باشد .

5- شرايط محل و تجهيزات آموزشي :

5-1 ) كارگاه داراي پروانه كسب يا بهره برداري معتبر بنام استاد كار مورد نظر باشد .

5-2 )‌كارگاه ، فضاي مناسب جهت كسب و كار و آموزش متناسب با استاندارد آموزشي بنا به تائيد تشكل صنفي يا صنعتي مربوطه وآموزش فني و حرفه اي داشته باشد.

5-3 ) دستورالعملهاي ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه رعايت شده باشد .

5-4 )‌كارگاه محل آموزش مستقل از محل سكونت باشد ( بجز مشاغل خانگي داراي مجوز فعاليت )‌

6 وظايف استاد كار :‌

الف )‌رعايت سرفصلهاي آموزشي

ب )مصاحبه اوليه با شاگردان و انتخاب اوليه آنها با نظارت صنوف و آموزش فني و حرفه اي و اعلام حضور شاگرد به تشكل صنفي يا صنعتي مربوطه كه از آن طريق نيز به مركز آموزش فني و حرفه اي اعلام مي گردد .

ج ) ارزيابي و سنجش توانائي شاگرد در ميان دوره ( حداقل بعد از گذشت نصف دوره و حداكثر قبل از طي طول دوره )‌ و اعلام نتيجه به تشكل صنفي يا صنعتي مربوطه جهت تصميم گيري در خصوص خاتمه يا ادامه دوره آموزشي كه از آن طريق به مركز اعلام مي گردد

د ) معرفي شاگردان جهت آزمون پايان دوره به مركز معين آموزش فني و حرفه اي بلافاصله بعد از احراز تكميل دوره براساس دستورالعمل هاي آموزش فني و حرفه اي

ﻫ ) تكميل و تحويل اسناد و مدارك و فرمهاي ارائه شده از تشكل صنفي يا صنعتي در خصوص شاگردان و ارجاع آن به واحد مربوطه

و ) همكاري با عوامل معرفي شده از طرف اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان و تشكل هاي صنفي يا صنعتي مربوطه در خصوص اجراي آموزش

ز ) رعايت تمام مفاد قراردادهاي طرح استاد شاگردي منعقده با شاگردان يا اولياء آنها

ح ) همكاري در اخذ آزمونهاي كتبي و عملي پايان دوره آموزشي

ط ) اعلام مشخصات شاگردانی که دوره آموزشی را ترک نموده اند به تشكل هاي صنفي يا صنعتي مربوطه

ي ) توانمند سازي شاگردان در مهارتهاي كسب و كار به همراه مهارتهاي شغلي از جمله بازار يابي ، رفتار با مشتري ، فروش ، امور بانكي ، اخلاق حرفه اي در حد متعارف شغل مربوطه و رعايت كرامت انساني و تلاش مستمر جهت ارتقاء شاگردان.

ك ) خودداري از محول نمودن آموزش به غير .

ل ) همكاري با اداره كل آموزش فني و حرفه اي جهت تدوين استاندارد آموزشهاي فاقد استاندارد .

7 وظايف شاگرد :‌

الف ) شاگرد تا آخر مدت قرارداد استاد شاگردی نوین موظف به اجراي مفاد قرارداد خواهد بود .

ب ) شاگرد بايد در تمام ساعات شاگردي در محل آموزش حاضر و طبق برنامه كارآموزي مهارت مورد نظر را فرا گيرد .

ج ) شاگرد بايد در صورت پيش آمد غير مترقبه يا بيماري ظرف 48 ساعت مراتب را به كارگاه مربوطه اطلاع دهد و در صورت گرفتاري يا بيماري به مدت سه روز يا بيشتر مدارك بيماري يا معذوريت را به استاد كار تسليم كند .

د ) شاگرد بايد كليه مقررات انضباطي و آموزشي كارگاه آموزشي را رعايت كند .

ﻫ ) شاگرد بايد در آزمون هايي كه طبق برنامه نظام استاد شاگردي به عمل خواهد آمد ، شركت كند

دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
ساعت
تصویر روز

 

 
آب و هوا
اوقات شرعی
نظرسنجی
موثرترين نقش آموزشهاي فني وحرفه اي درتوسعه اشتغال پايداردرجامعه به چه طريقي است؟

آموزش فناوريهاي نوين
آموزشهاي مهارتي كوتاه مدت
آموزش مهارتهاي بلندمدت
آموزش استاد- شاگردي

مسئولیت محتوای اخبار به عهده روابط عمومی و اطلاعات درج شده در هر بخش به عهده مدیر مربوطه می باشد. طراحی، اجرا، پشتیبانی: مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات
Copyright © 2008 IRAN TVTO . All rights reserved