السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد
صفحه اصلیIنقشه سایتIپست الکترونیکیIتماس با ماIفرمهای الکترونیکیIكارتابل الكترونيكيIخدمات الكترونيكيIنسخه انگليسي
منو اصلی
اخبار
پیوندها 

 


 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13095
 بازدید امروز : 1400
 کل بازدید : 14274535
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.4310
 

شرح وظايف اداره آموزش – پژوهش وبرنامه ريزی

-           اجرای برنامه های آموزشی در استان براساس برنامه های مدون ومطابق با استانداردهای مصوب سازمان.

-           نظارت براجرای برنامه های آموزشی مراکزآموزش فنی وحرفه ای در سطح استان وهمکاری با مسئولين مراکزتابعه در امرتهيه نيازهای آموزشی وپژوهشی وکمک آموزشی وارائه به موقع آنها جهت منظورنمودن در فرآيند اجرای آموزشهای فنی وحرفه ای استان.

-           ارائه برنامه ها وشيوه های مناسب ومطلوب جهت جذب کارآموزان در رشته های مختلف وبرگزاری جلسات با واحدهای اشتغال در استان بمنظورراهنمايی متقاضيان اشتغال برای مراجعه به مراکز آموزش فنی وحرفه ای در سطح استان برای طی دوره کارآموزی در مراکزتابعه.

-           پيش بينی وبرآورد نيازها واحتياجات آموزشی استان بمنظورتعيين بودجه واعتبارات لازم جهت برنامه ريزی آموزشی

-           فراهم نمودن موجبات همکاری کارشناسان با مديران وصاحبان صنايع استان در زمينه برنامه های آموزشی درسطح استان واجرای برنامه های آموزش در صنايع وجوارکارخانه با هماهنگی دفتر آموزش در صنايع واجرای آموزش سياردر پادگانها.

-           ايجاد زمينه همکاری با دفتر طرح وبرنامه های درسی در خصوص تهيه وتدوين استانداردها وجزوات آموزشی در زمينه مشاغل خاص استان با همکاری کارشناسان ذيربط ودعوت از کارشناسان متخصص استان جهت تشکيل کارگروه تهيه وتدوين استانداردهای مشاغل خاص استان وتهيه کتب وجزوات آموزشی لازم.

-           تهيه وتنظيم برنامه های مربوط به شناسايي صنايع وارزيابی مهارتهای موجود در صنايع استان با هماهنگی دفتر روابط وهمکاريهای علمی وتخصصی دفتر آموزش در صنايع ودفتر پژوهش وبرنامه ريزی ستاد مرکزی.

-           ايجاد زمينه لازم جهت انجام امورسمعی وبصری واستفاده از وسايل کمک آموزشی در کارگاههای مراکزآموزشی استان از طريق ارتباط مستمر ومداوم با مديريت توسعه فناوريهای آموزشی ودفترطرح وبرنامه های درسی.

-           ايجاد تمهيدات وزمينه های لازم جهت نهادينه کردن اتوماسيون ومکانيزاسيون در امورمربوط به آموزش با استفاده از علوم وتجهيزات رايانه ای با همکاری وهماهنگی لازم با مديريت توسعه فناوريهای آموزشی.

-           بررسی عملکرد برنامه های آموزش وپژوهش در مراکزوهمچنين بررسی علل کمبودها ونارساييهای احتمالی وارائه راه حلهای مناسب جهت رفع آنها.

-           تهيه وتنظيم واجرای برنامه های مربوط به شرکت در کميسيون ها وسمينارها وجلسات مختلف مربوط به امورآموزش وپژوهش در استان طبق دستورمقام مافوق.

-           تهيه گزارشهای لازم در زمينه وظايف مربوط جهت ارائه به مقام مافوق.

-           انجام سايرامورمشابه ومربوط که از طريق مقام مافوق ارجاع ميشود.

 
دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١
ساعت
تصویر روز

 

 
آب و هوا
اوقات شرعی
نظرسنجی
موثرترين نقش آموزشهاي فني وحرفه اي درتوسعه اشتغال پايداردرجامعه به چه طريقي است؟

آموزش فناوريهاي نوين
آموزشهاي مهارتي كوتاه مدت
آموزش مهارتهاي بلندمدت
آموزش استاد- شاگردي

مسئولیت محتوای اخبار به عهده روابط عمومی و اطلاعات درج شده در هر بخش به عهده مدیر مربوطه می باشد. طراحی، اجرا، پشتیبانی: مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات
Copyright © 2008 IRAN TVTO . All rights reserved